Om Immediate 1X Urex

Immediate 1X Urex kan tilrettelegge for tradingmuligheter på bitcoin for tradere over hele verden uavhengig av tidligere erfaring.

Hvordan Immediate 1X Urex ble til

Grunnleggeren av plattformen pleide å holde på med trading. Han var en ivrig trader på valutamarkedet. Når bitcoin dukket opp, ble det en stor overraskelse, fordi han var interessert i ideen om desentraliserte valutaer. Han hadde hørt om konseptet, men hadde aldri trodd at det kunne bli en realitet. Da bitcoin begynte å bli populært over hele verden, satt han seg bedre inn i fenomenet.

Det neste som skjedde, var at han i 2013 bestemte seg for å prøve bitcoin-trading. Imidlertid ønsket den profesjonelle traderen i ham, å sørge for at han fullt ut hadde forståelse for aktivumet og forskjellene fra konvensjonell valutahandel, som han ville møte når han tradet med denne nye valutavarianten. Han begynte å teste forskjellige strategier på tradingen. Enda viktigere, han noterte hvert trekk han gjorde for å sikre at han hadde dokumenterte bevis på hva som fungerte innen bitcoin-trading.

Etter noen år med bitcoin og påfølgende arbeid på plattformen i enda tre år, ble Immediate 1X Urex endelig lanseringsklar. Det var en plattform som ble utviklet for at valutatradere kunne få en behagelig overgang fra vanlig forex til kryptotrading. Samtidig kunne nye tradere begynne å trade uten å sette alt på spill.

Oppdraget?

Teamet jobber hver dag for å bevise at bitcoin-trading ikke er annerledes enn annen valutahandel, med noen få lett forståelige konsepter. Oppdraget er å kontinuerlig forbedre plattformen for å nå et punkt der førstegangstradere i kryptovaluta, forhåpentligvis kan handle like effektivt som de som har drevet med trading i årevis.

Visjon?

Visjonen, er å være en bitcoin-fokusert tradingplattform for dagens tradere, slik at de kan bli involvert i det som av noen regnes som fremtidens valuta. I tiden som kommer, har teamet som mål å gjøre det til en av de mest pålitelige plattformene online, for alle som er interessert i bitcoin-trading.